הזמנות

  

להזמנות : אנא בדקו בלוח התפוסה את פניות הבקתות, לאחר מכן שלחו דוא"ל ובו פירוט הבקשה למייל הרשום מטה .

ברורים טלפונים רק לאחר שליחת דוא"ל .

 

midbara12@gmail.com